אהבתם - תוכיחו

Showing posts with label המלצות צאנס חמות 17.02. Show all posts
Showing posts with label המלצות צאנס חמות 17.02. Show all posts

Monday, February 17, 2014

המלצות צאנס חמות 17-02-2014 Chance pais


המלצות צאנס מפעל הפיס 17-02-2014

צאנס מפעל הפיס המלצות צאנס חמות 17-02-2014 יום שני, המלצות צאנס לכל היום
7 8 J Q Kעלה
7 10לב
Q Kיהלום
8 J Kתלתן