אהבתם - תוכיחו

Saturday, December 24, 2011

ניחוש קינו מפעל הפיס 24.12.2011

Statistics can help you win the lottery?







2 תחזיות קינו







להגרלות מוצש ראשון לפני בוקר סה"כ 9 הגר'
070809111621323941434850516465 #09







080910111625324348495051646569 #49







משותף


0809111632434850516465









קינו סטטיסטיקה 24.12





Saturday, December 3, 2011

http://isrlotto.blogspot.com שישיה מספרים לוטו

שישיה מספרים לבדיקה ,אין הגבלה למספר הגרלות

070811153036

מספרי לוטו חמים וסטטיסטיה מקיפה לכל משחקי מפעל פיס